logo shark questionnaire

Od ovog trenutka pa nadalje dolazi do izražaja
temeljna uloga onih koji žive NA moru i OD mora:

UHVAĆENA LI JE OZNAĆENA ŽIVOTINJA?
OBAVJESTIMO !!