logo shark questionnaire

BYCATCH projekt, koji je financiran od strane Ministarstva za Poljoprivredu i Šumarstvo, a koordiniran od Ismar-CNR Ancone, stvoren je za vrednovanje slučajnih ulova kitova za vrijeme ribolova lebdečom koćom u skladu sa zahtjevima Zajednice navedenima u Uredbi EZ-a 812/2004 od 26/04/2004.

Bycatch VII projekt (2016/2017 godine) proširuje praćenje slučajnog ulova i na druge vrste koje su zaštićene ili su od interesa za očuvanje kao kornjače i hrskavičnjačke ribe (morski psi i raže) u Jadranskom moru.