logo shark questionnaire

Zašto prijaviti označenu životinju?
Zašto nam je potrebna pomoć ribara?
Zbog toga što od jednostavne i brze signalizacije ulovljene životinje, koju su promatrači obilježili a ribari ponovno ulovili, moguće je dobiti do sada nepoznate ili ne potvrđene informacije.
Na primjer:

Jeste li znali da je od broj ulovljenih riba u određenom vremenskom razdoblju moguće procjeniti broja životinja u moru?

Jeste li znali da je moguće, imajući na raspolaganju GPS položaj označene životinje, ne samo od mjesta otpuštanja nego i od mjesta ponovnog ulova, pratiti kretanje životinja?

Jeste li znali da je, promatrajući raspodjelu označenih i ponovo ulovljenih primjeraka, moguće dobiti jasniju predodžbu o strukturi populacije različitih vrsta u Jadranu? Na taj način je moguće pružiti korisne indikacije za ciljano upravljanje resursima.