logo shark questionnaire

Sledenje Morskih Psov za Ohranitev

Podatki glede morskih psov v Jadranskem morju so pogosto redki in nepopolni. Kljub temu, ocene opravljene na podlagi doslej razpoložljivih podatkov kažejo na znatno upadanje teh vrst: ta upad potrjujejo ne samo znanstvene raziskave, temveč tudi in predvsem izkušnje ribičev.

Iz tega izhaja ideja o Sledenju Morskih Psov za Ohranitev: akcija, v kateri ribiči iz različnih področij Jadrana bodo gostili opazovalce na krovu z namenom, da bi zbrali čim večje število podatkov. Akcija je vključena v projekt BYCATCH VII.

Sodelovanje med znanostjo in ribolovom, poklicnim ali športnim, je TEMELJNEGA POMENA: ulovljene morske pse med ribolovom bodo opazovalci označili (nastavitev oznake (TAG)) in nato, v skladu z mnenjem kapitana, ponovno izpustili v morje.