logo shark questionnaire

Zakajbi prijavili označeno žival? Zakaj nam je potrebna pomoč ribičev?
Ker iz enostavne in hitre prijave ulovljene živali, ki so jo opazovalci označili ter jo ribiči ponovno ulovili, lahko pridobimo informacije, ki so do danes še nepoznane ali nepotrjene.

Na primer:

Ali ste vedeli, da iz števila ulovljenih rib v določenem časovnem razdobju je mogoče oceniti število prisotnih živali v morju??

Ali ste vedeli, da z razpolaganjem ne le GPS položaja izpusta, a tudi točke ponovnega ulova označene živali, je mogoče slediti premikom živali?

Ali ste vedeli, da je z opazovanjem porazdelitve označenih in ponovno ulovljenih posameznikov mogoče pridobiti jasnejšo predstavo o strukturi populacije različnih vrst v Jadranu? Na tak način bi lahko nudili koristne podatke za usmerjeno upravljanje virov.